صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : شنبه 1 مهر 96


نام و نام خانوادگي : دكتر مهدي نقي زاده 

رشته: اكولوژي

مرتبه علمي: استاد يار

ايميل:Naghizadeh@uk.ac.irنام و نام خانوادگی:  دکتر روح الله مرادی - سرگروه

رشته: اکولوژی و مدلسازی گیاهان زراعی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: r.moradi @ uk.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر نسیبه پورقاسمیان

رشته: فیزیولوژی- گیاهان دارویی

مرتبه علمی: استاد یار

ایمیل: pourghasemian_n @ uk.ac.ir

دانشکدهکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.