صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : شنبه 1 مهر 96
%
کارکنان

نام و نام خانوادگی
سمت تلفن پست الکترونیکی
محمود معصومی ماهانی کارپرداز 33524483  m.masoumi1354@yahoo.com
باقر مستعلی زاده  کارشناس آموزش 33526583 bagher1382@yahoo.com
صالح جهان بخش
 کارشناس امور دانشجویی
33524483 saleh4587@yahoo.com
 اسماء نجارزاده  کارشناس آزمایشگاه  - asmanajarzadeh@yahoo.comکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.