صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 30 تیر 96
ریاست

ریاست فعلی

 نام و نام خانوادگی:
مهدی نقی زاده
 رتبه علمی:
استادیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1393 تا کنون
 تلفن:
 پست الکترونیکی:
naghizadeh@uk.ac.ir
   


ریاست سابق

 نام و نام خانوادگی:
مسعود سامی
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1390 تا سال 1393
پست الکترونیکی:
sami@uk.ac.ir
  
 نام و نام خانوادگی:
آرشام برومند سعید
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا
 مدت تصدی:
از سال 1389 تا سال 1390
پست الکترونیکی:

  
 نام و نام خانوادگی:
علی موسی پور
 رتبه علمی:

 آخرین مدرک تحصیلی:

 مدت تصدی:
از سال 1388 تا سال 1389
پست الکترونیکی:

  

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.