صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : شنبه 1 مهر 96
گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی
 معرفی
رشته مهندسي علوم و صنايع غذايي به رشته اي از علوم اطلاق مي شود که خصوصيات فيزيکي و شيميايي محصولات غذايي را مورد توجه قرار داده و امر جمع آوري ، عمل آوري ، تبديل ، تکميل ، بسته بندي ،نگهداري و حمل و نقل مواد و محصولات غذايي را مورد بررسي قرار مي دهد. هدف از اين دوره تربيت کارشناساني است که با تکيه بر معلومات و اندوخته هاي علمي و مهارت هاي علمي در اداره علوم مختلف صنايع غذايي و در امور تحقيق و آموزش صنايع غذايي شرکت نمايند.

طول دوره کارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي بين دو تا سه سال خواهد بود .هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال و هر نيمسال 17 هفته کامل آموزشي است.نظام آموزش اين دوره واحدي است و براي هر واحد درس نظري در هر نيمسال 17 جلسه آموزش کلاسي در نظر گرفته شده است.

تعداد واحد هاي درسي دوره کارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي 70 واحد بشرح زير است:
دروس عمومي :                               9 واحد
دروس علوم پايه :                          13 واحد  
دروس اصلي :                                 12 واحد
دروس تخصصي :                          36 واحد

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در موارد زير نقش و توانايي خود را ايفا نمايند:
- بعنوان مدير واحد هاي صنايع غذايي
- بعنوان کارشناس متخصص براي کمک در امر برنامه ريزي
- بعنوان کارشناس فني جهت اداره خطوط توليدي و نظارت فني ، تخصصي و کيفي آنها.
- بعنوان کارشناس جهت همکاري و کمک در امر آموزشي ، تحقيقاتي.

ضرورت ايجاد واحد هاي تبديلي غذايي بسيار روشن است و بعنوان يکي از حلقه هاي کمبود در رشته توليد مواد غذايي کشور مي باشد. يکي از دلايل عدم ثبات قيمت محصولات کشاورزي و اتلاف بيش از حد آنها نبودن امکانات تبديل و نگهداري آنهاست.در ارتباط با ايجاد کارگاهها و کارخانجات و امکانات تبديل و نگهداري محصولات غذايي عمده ترين عامل نيروي متخصص و آموزش ديده است که بتواند در راه اندازي و اداره خطوط توليد محصولات غذايي کار کرده و محصولاتي با کيفيت خوب و قابل عرضه در کشور و بازارهاي خارجي توليد نمايد.
رشته مهندسي علوم و تکنولوژي مواد غذايي نسبت به آموزش و تربيت نيروهايي که هم از نظر علمي و هم از نظر عملي توانايي کافي براي اداره خطوط توليد صنايع غذايي داشته باشند اقدام خواهد کرد و بديهي است که متخصصين اين رشته مي توانند در امور ديگر مثل امور آموزش و تحقيق نيز همکاري داشته باشند.

فارغ التحصيلان دوره کارداني رشته هاي تکنولوژي مواد غذايي و صنايع روستايي مي توانند در کنکور ورودي اين رشته شرکت نمايند .​ اعضای هیئت علمی


مسعود سامی
دانشیار
دکترا
زمینه تحقیقاتی : 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/masami
پست الکترونیکی: 
sami@uk.ac.ir
تلفن:

  
  


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.